Kwas Hialuronowy podawany dostawowo

SYNVISC ONE 6ML, Durolane

Synvisc One jest sterylną, apirogenną, elastyczno-lepką cieczą zawierającą hylany. Hylany to pochodne hialuronianu (soli sodowej kwasu hialuronowego), które zawierają powtarzające się jednostki dwusacharydowe N-acetylo-glukozaminy i glukoronianu sodu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Pod względem biologicznym Synvisc One wykazuje podobieństwo do hialuronianu. Hialuronian jest składnikiem płynu maziówkowego, nadającym mu wieloelastyczność.

Właściwości mechaniczne są lepsze od tych, jakie posiadają płyn maziówkowy i roztwory hialuronianu w porównywalnych stężeniach. Elastyczność (moduł zespolony G’) hylanu G-F 20 przy 2,5Hz wynosi 111 ± 13Pa, zaś lepkość (moduł strat G”) wynosi 25 ± 2 Pa. U osób w wieku 18 do 27 lat elastyczność i lepkość płynu miaziówkowego stawu kolanowego, mierzone porównywalną metodą przy 2,5Hz wynoszą odpowiednio G’ = 117 ± 13 Pa i G” = 45 ± 8 Pa. U człowieka hylany ulegają rozkładowi w taki sam sposób jak hialuronian, a produkty ich rozkładu są nietoksyczne.

ZASTOSOWANIE:

– okresowe zastąpienie i uzupełnienie płynu maziówkowego

– różne stadia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu kolanowego

Najskuteczniejszy jest u pacjentów, którzy aktywnie i regularnie używają stawu kolanowego objętego schorzeniem.

Uzyskuje efekt terapeutyczny, przez wiskosuplementację – proces, w którym przywracany jest stan fizjologiczny i reologiczny tkanek zmienionego zapalnie stawu kolanowego.

Wiskosuplementacja wyrobem medyczny Synvisc One ma ograniczyć ból i dyskomfort oraz zwiększyć ruchomość stawu.

Badania in vitro wykazały, iż hylan chroni komórki chrzęstne przed niektórymi uszkodzeniami fizycznymi i chemicznymi.

Synvisc One ma być podawany przez lekarza wyłącznie dostawowo w celu leczenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Zalecane dawkowanie: 1 wstrzyknięcie do stawu kolanowego. W zależności od objawów u pacjenta, wstrzyknięcie można powtórzyć po upływie 6 miesięcy.

Zapraszamy również do skorzystania z oferty HIFU w Warszawie!

Chcesz umówić się na wizytę?

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!